ET AKTIVITETSRIGT OG VELLYKKET TEATERÅR FOR THY TEATER

Bestyrelsen for Thy Teater har godkendt årsregnskab 2019 og kan konstatere, at år 2019 har været et særdeles aktivitetsrigt og vellykket teaterår for Thy Teater. Endnu en gang spillede Thy Teater en central rolle som kulturinstitution i Thisted Kommune med mange, alsidige kulturaktiviteter, et usædvanligt højt besøgstal samt deltagelse i diverse af kommunens kulturelle satsninger og traditioner (såsom Børnekulturnatten, Spil Dansk-ugen og Fotofestivalen i Thy). Thy Teater er en særdeles velanset, velbesøgt og velfungerende kulturinstitution, hvilket også afspejler sig i de fine, sorte tal, som i 2019 udgør teatrets økonomiske bundlinje.

Ud over at producere egne forestillinger og samproduktioner har Thy Teater løbende arrangeret gæstespil i henhold til den gældende egnsteateraftale, således at alle aldersgrupper og scenekunstneriske genrer i Thisted Kommune blev tilgodeset. I løbet af 2019 arrangerede Thy Teater også en række øvrige teateraktiviteter såsom dramaundervisning, aftertalks, politiske debatter, Børnekulturnat og udstillingsarrangementer.

I 2019 stod Thy Teater for 73 opførelser af egenproduktioner/samproduktioner og 108 opførelser af gæstespil. Vores forestillinger blev ikke kun spillet i Thisted, men også på decentrale spillesteder i Vorupør, Tvorup, Øsløs, Østerild, Hundborg, Hurup, Snedsted og Sennels.

I år 2019 var der samlet set hele 14.526 teatergæster, der oplevede Thy Teaters forestillinger og arrangementer, hvoraf 9.105 var børn og unge. Derudover havde Thy Teater ved udgangen af 2019 hele 566 abonnementsmedlemmer.

I 2019 har Thy Teater i samspil med Thisted Kommunes Undervisningsafdeling/Teaterudvalg samt Børne- og Familieforvaltningen haft en nøglerolle i koordineringen af den kommunale indkøbsordning af børneteater. Forestillingerne har suppleret Thy Teaters egenproduktioner, hvilket har hjulpet med at sikre variation, bredde og mangfoldighed i kommunens samlede teaterudbud. Gennem dette velfungerende samarbejde er det lykkedes at sikre, at alle børn i kommunale daginstitutioner og folkeskoler har fået en teateroplevelse i 2019.

Derudover har Thy Teater i løbet af 2019 samarbejdet med KulturRummet om talentudvikling og drift af kommunens dramaskole. I dette samarbejde har Thy Teater især bidraget med dramaundervisning i form af ”Skuespillerens værktøjskasse” kombineret med overværelse af udvalgte egenproduktioner.