Fagligt løft til evalueringerne

Teatrenes brancheforening DANSK TEATER er gået ind i sagen om de seneste evalueringer. Der er nemlig generel enighed om, at evalueringerne skal have et fagligt kvalitetsløft. Blandt andet er der behov for ensrettede og offentlige kriterier for, hvordan egnsteatrene skal evalueres fremover. Der er også behov for ensartede kriterier for, hvilke kompetencer og hvilken faglighed evaluator skal besidde, siger direktør i DANSK TEATER, Louise Stenstrup.